Hiển thị một kết quả duy nhất

5,500,000 6,800,000 
2,100,000 
5,500,000 6,800,000 
5,000,000 6,100,000 
10,500,000 11,900,000 
9,800,000 
6,800,000 8,900,000