Vài điều cơ bản về tủ đầu giường

Chiều cao của tủ đầu giường rất quan trọng, có liên quan mật thiết tới quá trình sử dụng thực tế. Bạn sẽ không muốn phải với tay quá cao để lấy nước uống trong đêm, cũng chẳng muốn phải vươn người quá thấp xuống sát mặt đất. Và nó còn ảnh hưởng đến đèn …

Vài điều cơ bản về tủ đầu giường Read More »